לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.
מספר שיעורים מתחילת סדרת תשס"ד שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
שיעור 1, דף צ', עמוד ב', 48 דקות, 17MB.
שיעור 2, דף צ"ד, עמוד א', כ"ו בשבט תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 3, דף צ"ד, עמוד א', ג' באדר תשס"ד, 45 דקות, 16MB.
שיעור 4, דף צ"ד, עמוד א', י"ז באדר תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 5, דף צ"ז, עמוד א', י"ג באלול תשס"ד, 56 דקות, 20MB.
שיעור 6, דף צ"ז, עמוד א', כ"ז באלול תשס"ד, 47 דקות, 17MB.
שיעור 7, דף צ"ז, עמוד א', תורה ומדע, ה' בתשרי תשס"ה, 49 דקות, 14MB.
שיעור 8, דף צ"ז, עמוד א', ג' במרחשון תשס"ה, 55 דקות, 19MB.
שיעור 9, דף צ"ז, עמוד ב', כ"ד במרחשון תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 10, דף צ"ז, עמוד ב', ט' בכסלו תשס"ה, 51 דקות, 18MB.
שיעור 11, דף צ"ח, עמוד א', ט"ז בכסלו תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 12, דף צ"ח, עמוד א', ח' בטבת תשס"ה, 50 דקות, 18MB.
שיעור 13, דף צ"ח, עמוד א', ט"ו בטבת תשס"ה, 54 דקות, 19MB.