שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ח באלול תש"ע, מכון מאיר, 56 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', אלול תשע"ח, 7 דקות (אודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)