הקביעה שלקב"ה איכפת מעולמו שהוא ברא

ג' באלול תש"ע

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

הנני לומד בימים אלו בעיון את סדרת השיעורים של כב' הרב בנושא הכוזרי (מחזור אלול התשס"ה). תוך כדי השיעורים רשמתי לעצמי מס' שאלות שהייתי שמח לו יוכל הרב להתייחס אליהן.

הקביעה של הרב שאם הקב"ה ברא את עולמו אזי וודאי איכפת לו ממנו מרגישה כמו קביעה אקסיומתית. זה קצת מזכיר את הקביעה האומרת שמכיוון שהבורא הוא כל יכול אזי לא ייתכן בו חסרון ולכן לא ייתכן בו רצון, שכן הרצון מעיד על ההעדר (דעת הפילוסופים). זו לא אקסיומה אלא הגדרה עצמותית. לברוא באופן רצוני פירושו הוא שהבורא מעוניין בנברא.