אותיות דפוס ואותיות כתב

כ"ו, כ"ח באב תש"עשאלה ותשובה 1 (תשובת הרב מודגשת):

1. מי המציא את אותיות הדפוס? המדפיסים, על פי כתב סת"ם.

2. מי המציא את אותיות הכתב? האשכנזים. האם יש להן משמעות פנימית כמו לאותיות הדפוס? לא.

3. האם יש קשר בין צורת אותיות הכתב לצורת אותיות הדפוס? זה התפתח מזה.שאלה 2:

אחדד את שאלתי בעניין אותיות הדפוס: האם אברהם אבינו (למשל) כתב באותיות דפוס? הרי לוחות הברית נִתנו באותיות. כלומר, המדפיסים המציאו אותם על סמך משהו קדום? אצל מי זה התחיל?


תשובה 2:

שאלתך ממשיכה להיות לא ברורה. אותיות דפוס שייכות למדפיסים בלבד. אין אותיות דפוס לפני המצאת הדפוס. האם כוונתך לשאול ממתי קיים הכתב המכונה סת"ם שעל פיו הומצאו אותיות הדפוס?שאלה 3:

כן, זו כוונתי. השתמשתי במילה דפוס כדי להבדיל מאותיות הכתב.


תשובה 3:

הכתב המכונה אשורי נכנס לשימוש בימי בית שני על ידי עזרא הסופר. לפני כן השתמשו בכתב העברי הקדום, בערך מימי משה רבינו ואילך. אברהם אבינו כנראה השתמש בכתב היתדות שאינו אלפביתי. לגבי השאלה אם הכתב האשורי היה כבר בשימוש אצל הנביאים ובאיזה היקף, יש שיטות שונות בגמרא ובראשונים עיין בקונטרס "אותיות התורה" להרמ"מ כשר ב"תורה שלימה".