"מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם, ה', מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ" - דגש ב-כ' של "כמכה"

י"ח באב תש"עשאלה:

"מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם, ה', מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ" - מדוע אין דגש ב-כ' של "כמכה" בחלק הראשון של המשפט ויש דגש ב-כ' בחלק השני?


תשובה:

דגש קל קל בבג"ד כפ"ת בראש מילה, אלא אם כן המילה הקודמת מסתיימת באהו"י עם טעם מחבר. ב"מי" הראשון יש טעם מחבר ולא בשני.