המדרש שהקב"ה בנה סוכה בהר הבית לפני בריאת העולם - מקור

ט"ו באב תש"עשאלה:

שמעתי את שיעורו המדהים של הרב לקראת ת"ב, שבמסגרתו הרב דיבר על המדרש שהקב"ה בנה סוכה בהר הבית לפני בריאת העולם. רציתי לדעת אם יש אפשרות לקבל את המקור.


תשובה:

ילקוט שמעוני תהילים עו, ג.