לשם מה צריך לקיים מצוות?

י"א באב תש"עשאלה 1:

לשם מה צריך לקיים מצוות?


תשובה 1:

דבקות בה'.שאלה 2:

לשם מה צריך דבקות בה'?


תשובה 2:

זה טבעה של הנשמה.