צדוקים - מקורות

י"א באב תש"ע

שאלה:

היכן אוכל ללמוד על הצדוקים. מי הם, מה סברו בדיוק ומה היתה טעותם?


תשובה:

אנציקלופדיות. גם במשפט כהן להראיה קוק בתשובתו לרב פלאצקי.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)