למה בברכת לבנה אומרים "אלמלי לא" ולא "אלמלא"?

י"א באב תש"ע

שאלה:

למה בברכת לבנה אומרים "אלמלי לא" ולא "אלמלא"?


תשובה:

זה דיון קדום. נחלקו הדעות לגבי המשמעות המדויקת של "אלמלא" ולכן בכל מקום בתלמוד שמובא הביטוי מופיע "לא" בסוגריים.