מכון מאיר, סדרת תש"ע - תשע"ד. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.