י"ג עיקרים של הרמב"ם

ט"ז באייר תש"ע, ו' בניסן תשע"אשאלה 1:

לאחרונה הי-ה לי ויכוח עם מרצה כל שהוא באוניברסיטה בנושא 13 העיקרים של הרמב"ם. אני טענתי ועדין אני טוען כי הקב"ה הוא כח מופשט כמו שהרב"ם אומר ומסתמך על הוכחה של אריסטו. ואילו אותו מרצה טוען כי הקב"ה הוא גוף גשמי וטוען כי אף הראב"ד כותב כך. כמובן שהדבר נראה לי מוזר לחלוטין אם לא מגוחך בלשון המעטה.

אודה מאד לכב' הרב אם יאיר את עיני בנידון.

א. האם הראב"ד אמר את מה שהמרצה טוען שהוא אמר?

ב. ואם כן היכן זה מופיע?

תשובה 1:

א. הראב"ד לא אמר זאת אלא אדרבה ההיפך. שכן הוא אומר על אותם אנשים שסברו שיש לאלוה גוף שטעו בגלל "האגדות המשבשות את הדעות" אלא שלדעתו אין לקרוא להם "מינים" מאחר וטעותם בנויה על הבנתם את דברי חז"ל.

ב. הלכות תשובה פרק ג.שאלה 2:

מדוע בעיקרי הרמב"ם אין שום התיחסות לעם ישראל ולארץ ישראל? השאלה מתחדדת לאור עמדתינו שהיהדות היא קודם כל אומה ולא דת, והיא רלונטית מאחר שיש הטוענים ש"ניתן להשיג את ארץ ישראל גם מחוץ לישראל" (טענה הרווחת בחב"ד למשל).

תשובה 2:

ספר המצוות, עשה קנג.