הרב אורי שרקי

כי תצא - זכור את אשר עשה לך עמלק

(מאמרים על פרשת זכור, מתוך המאמרים על ארבעת הפרשיות של חודש אדר)