הרב אורי שרקי

ואתחנן - מאמרים על שמע ישראל:

קריאת שמע - עיון כללי

שמע ישראל (סיכום שיעור)

קריאת שמע - הפרשה הראשונה