תורת האבולוציה

ג' בתמוז תשס"ו, כ' בשבט, ט"ז באדר, כ"ז בניסן תשס"ז,שאלה 1:

ראשית אבקש מחילה אם לא הבנתי את דבריו של הרב כראוי. בשיעוריו של הרב על ספר הכוזרי הרב מתייחס לנושא תורת האבולוציה והרב אומר (לפי מיטב הבנתי) שלא חייבים לשלול את זה שהעולם נברא בדרך אבוליציונית. הרב אומר שיותר מכובד להיווצר מהקוף מאשר להיווצר מהעפר. ולפי מיטב הבנתי הרב מסתמך על דבריו של הרב קוק.

בנוסף הרב אומר שהחוגים הדתיים שסותרים את תורת האבולוציה, אינם מאמינים בגאולה הנוכחית מכיוון שהיא מתקדמת לאט לאט והם מצפים לתהליכים מהירים.

1. לא יותר נכון לקבל את השיטה שהאדם נברא מהעפר כי כך נכתב בתורה?

2. האם יש עוד מפרשים על התורה שאומרים שהעולם נברא בתהליך אבולוציוני או שהאדם נברא מהקוף?

3. האם אותם חוגים דתיים אינם מאמינים בתורת האבולוציה - מכיוון שכך הם קיבלו מסורת אבותיהם?

4. כשנשאלים "כיצד העולם נברא לפי התורה?" כיצד צריך להשיב לפי שיטת הרב והאם ניתן לומר שהאדם נברא מהעפר או שלא?

תשובה 1:

1. אין שום הסבר בכתוב מה הוא העפר שממנו נברא האדם. הלא גם אנו עשויים מעפר, דהיינו תפוחי אדמה שאנו אוכלים או שאכלו הורינו. במיוחד לפי הבנת המקובלים (רמח"ל בפרט) שגן עדן אינו מקום גשמי ולפי זה כל הנאמר בסיפור גן עדן הוא משל. מלבד זאת קיימת סתירה בין פרק א שבו נאמר שהאדם נברא בצלם א-לוהים ולא הוזכר העפר כלל לבין הנאמר בפרק ב המזכיר עפר ונשמת חיים. סיפור הסותר את עצמו חייב להיות משל. ואם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו שהעפר נהיה אדם לאחר מליוני שנים. וכעין זה יש בסנהדרין צ"א ע"א על עכבר שחציו בשר וחציו אדמה שנהיה כולו בשר "שמא תאמר לזמן מרובה".וכבר ביאר הרב קוק באורות הקודש שהקושי של ההמון לקבל את תורת האבולוציה הוא קושי מנטאלי ולא זה שכך כתוב בתורה. עיי"ש.

2. תורת האבולוציה מקובלת על בעל תפארת ישראל על המשניות. כדוגמתה גם בפירוש הר"ן על התורה בעניין העופות שהכניס נוח לתבה.

3. אין שום מסורת של ההמון בדבר שהוא ביסודו סתרי תורה, כמעשה בראשית.

4. צריך לברר את כוונת השואל. אם הוא שואל שאלה מדעית, נענה לו שהתיאוריות המקובלות במחקר הן כך וכך. אם כוונתו מהבחינה המוסרית, אם כן את השאלה שהתורה עונה עליה, והיא מה הוא היסוד המהותי של הזהות האנושית. ונענה לו שהתורה מסבירה שיש שני יסודות באדם: האחד טבעי, המכונה בתורה "עפר", והאחד מוסרי, המכונה "נשמת חיים".שאלה 2:

איך מסתדרת הספירה בס"ג של 5,000 שנה מבריאת העולם לפי התורה, עם תורת האבולוציה של דארווין, וההערכות של התהוות העולם ויצורי חיים במשך מיליארדי שנים?

תשובה 2:

אין שום בעיה. התורה לא מלמדת את העולם, כי אם את משמעות העולם. ניתן לבקש את הקלטת שלי "תורה ומדע" במכון מאיר (הקלטת השיעור נמצאת גם כאן: חלק 1 , חלק 2 ).שאלה 3:

ברור שיש התקדמות כפי שטען דרוין צארלס. אולם הוא טען שהיא מקרית! לא?

תשובה 3:

ההתפתחות היא אקראית בתיפקודה. השאלה אם אקראיות זו מיוחסת למקרה או להשגחה היא כבר שאלה של השקפת עולם ולא של מדע. כך שאין נפקא מינה למה שדרווין בעצמו חשב על שיטתו.שאלה 4:

לגבי האבולוציה:

כל הרעיון של האבולוציה זה שהתהליכים האבולוציוניים התרחשו במקריות ובאקראיות.

1. א"כ איך אפשר לומר שהתורה מסתדרת עם רעיון האבולוציה?

אפשר לומר שה' השגיח וגרם לכל התהליכים האבולוציוניים לקרות, אבל אז זו כבר לא אבולוציה (כי האבולוציה טוענת שאלה תהליכים אקראיים ולא מתוכננים).

2. באופן כללי (לא שאלה באמונה אלא שאלה במדעים)- האם הרב מסכים עם רעיון האבולוציה?

הרי איך אפשר לטעון שהשינויים הכל כך גדולים האלה אכן התרחשו רק כתוצאה ממוטציה שברוב המקרים בכלל פועלת לרעת האורגניזם?

מעבר לזה, ניקח לדוג' את האמירה לגבי בעלי החיים שלאט לאט הפכו לציפורים ע"י זה שהרגליים הפכו לכנפיים- גם אם זה נכון והייתה מוטציה שהתחילה לאט לאט לגרום לרגל להפוך לכנף, הרי עד שהרגל הפכה לכנף - המוטציה לא הייתה יתרון אלא חסרון לאורגניזם שלבינתיים הייתה לו רגל עקומה (בדרך כביכול להיות כנף) ואז הוא לא היה אמור להתרבות כבעל יתרון אלא כבעל חסרון והא זה שהיה נכחד.

תשובה 4:

1. האמירה שתהליך הוא אקראי אינה שוללת שהוא מושגח. הטענה לאקראיות (לעומת דטרמיניזם) שייכת לתחום המדע, והטענה להשגחה (לעומת מקריות) שייכת לתחום האמונה, ואין לערב את הסוגיות.

2. אכן המוטנט חלש ומוכחד כמעט כולו מלבד יחידים שבשינוי התנאים הופך חסרונם ליתרון.