שיעורים נפרדים:
שיעור א', טבת תש"ע, ראש יהודי, 79 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ב' - מושג הקדושה במשנתו של הרב אשכנזי (מניטו), מרחשוון תשע"ז, 39 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 14MB).
שיעור ג', אלול תשע"ט, בית הרב קוק, 27 דקות (וידאו).