"האיש קודם לאשה להחיות"

כ"ט בכסלו תש"עשאלה:

כיום טוענים שיש שיויון בין המינים. איך זה מסתדר עם "האיש קודם לאשה להחיות"?


תשובה:

ואיך זה מסתדר עם "האשה קודמת לאיש לפדות"? אין זו שאלה של שויון אלא של קריטריון שונה לכל מצב. בשבי אשה עשויה לסבול יותר. ובסכנת חיים השיקול לפי כמות המצוות שהניצול יקיים.