שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מות תלמידי רבי עקיבא ומדוע לא מתגלחים בספירת העומר, א' באייר תשס"ז, 20 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ב' - מות תלמידי רבי עקיבא, ד' באייר תשס"ט, 17 דקות, דברי הרב בהזכרה לאביו ז"ל (MP3, 3MB).
שיעור ג' - תלמ' רבי עקיבא, הלל ביום העצמאות: וידאו, אודיו (MP3, 9MB), ו' באייר תשס"ט, 49 דקות, בה"כ אחוה, ק. מוצקין.
שיעור ד', י"ז באייר תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).