שאלה על פרשת בהעלותך

ג' בתמוז תשס"טשאלה:

פרשת בהעלותך - ה' אומר לעם ישראל שיאכלו בשר "עד חודש ימים". והרי הדבר היה לפני שנגזר עליהם 40 שנה במדבר, והיו צריכים להכנס לארץ מיד?

תשובה:

אבל אפשר לחנות חודש.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)