צדיק גוזר והקב"ה מקיים

כ"ג בסיון תשס"ו

שאלה:

האם יש מקור בכתובים למאמר "צדיק גוזר והקב"ה מקיים"? האם יש היום אנשים שבכוחם לברך/לגזור דברים שהקב"ה יקיים?


תשובה:

זה פסוק באיוב "ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור". בכל דור יש צדיקים שהקב"ה שומע לתפילתם.