פתיחת שערי בית המדרש

כ"ו בניסן תשס"טשאלה:

קראתי לפתוח את שערי בית המדרש עם ציטוטים של הרב שם הרב אמר שצריך לפתוח את בתי המדרש ואני שואל: הרי הרי זו סכנה עצומה!

תשובה:

תלמידי חכמים הם המנהיגות הרוחנית של הדור ולא מבצר מתגונן. אם הם מפחדים מי יענה על בעיות הדור?

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)