הנוסח של "ברוך שאמר"

כ' בניסן תשס"טשאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

בשלוחן ערוך סימן נ"א פסקה א' בהלכות ברכות, מופיע ב"באר היטב" כי תיקנו אנשי כנסת גדולה את נוסח "ברוך שאמר" ע"י פתק שנפל מהשמיים ובו פ"ז תיבות.

אני מכיר מספר נוסחים נוספים בעיקר מעדות המזרח ומצפון אפריקה (מרוקו) אשר מכילים יותר מפ"ז תיבות. כמו כן, הרמב"ם בהלכות תפילה מביא נוסח עם צ"ח תיבות.

1. איזה נוסח נכון? כולם נכונים ותלויים במסורת של הקהל.

2. אם באמת התקבל פתק מהשמיים איך יכול להיות שבכלל קיימים נוסחים אחרים? פתק מן השמים הוא רוח הקודש. ויש נתיבים שונים לרוח הקודש.

3. האם הרמב"ם לא הכיר את הסיפור/מדרש על הפתק מהשמיים? כנראה לא הכיר.

4. כאשר אנו נתקלים במקרים כאלו (מדרש מול פסיקה של גדולי ישראל) כיצד יש להתייחס לכך? האם המדרש נועד רק להעברת מסר או שמא הוא מקרה אמיתי? הוא מקרה אמיתי רק שצריך להבין את כוונתו, כגון במקרה דידן שהוא רוח הקודש.

5. אם המדרש הוא סיפור להעברת מסר ותו לא, למה הוא מופיע בפסיקה להלכה? הרי כל דבר שסותר את המדרש הנ"ל הוא סוג של "חוסר אמונה" (במה להאמין, חז"ל או רמב"ם וכד')? צריך להאמין שיש נתיבים שונים בשמים ושהכל תלוי לפי שורש הנשמה של המשיג.