דין וצדק

י"ח בסיון תשס"ושאלה 1:

מהו המושג המקשר את הדין לצדק? האם מדובר בברורה של האמת?!


תשובה 1:

הדין הוא התביעה להצדיק את הקיום. הצדק הוא הפעולה המעשית על פי הדין. האמת הוא האיחוד של החסד והדין.שאלה 2 (המשך):

נשגב מהשגתי: "הדין הוא התביעה להצדיק את הקיום". הרי הקיים - קיים! האם הכוונה שהוא קיים למטרה, לייעוד כלשהו ואם אינו מצדיק את הקו המתבקש ממנו חל עליו הדין, כל דין (כלומר, אינו לוקח עליו את אחריות ברור קיומו!). אם קו זה נכון - מובן, איפוא, מדוע הצדק לא נראה תמיד צודק ואין להתלונן?


תשובה 2:

הקיים אינו קיים מול הבורא. כי א) כל קיומו ממנו. ב) הוא סופי והבורא אינסופי. על ידי זכיה מוסרית, הוא מקבל את קיומו. זה שהצדק לא תמיד נראה הוא שאלה אחרת, שיסודה בכך שלרבונו של עולם יש חשבונות ארוכי טווח יותר משלנו.