הרב אורי שרקי

וישלח - איך להסביר לתלמידים את פרשת דינה

תשובה לשאלה
יש להסביר לענ"ד שקיים ויכוח עקרוני בין יעקב לבניו אם בשלב זה של ההיסטוריה הוא כבר אומה, ואז התגובה של שמעון ולוי היא הצודקת, כפי שאכן גם משתמע מדברי ה', או שמא הוא עדיין יחיד, הזקוק לקנות את ידידות שכניו גם במחיר של התפתלות. ייאמר לזכותו של יעקב אבינו שמעמדו כ"ישראל" עדיין אינו ברור, שהרי המלאך רק בישר לו ששמו ישתנה לישראל אך עדיין לא הגיע לבית אל, ששם בפועל שונה שמו. מצב דמדומים זה הוא הגורם לאמביוולנטיות של התגובה הראויה. ומן הראוי שההכרעה תיפול על ידי בניו הקובעים "כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב" ולא על ידי הדור המייסד - יעקב.