רצון ה' ותפילותנו

ח' בחשון תשס"טשאלה:

1. רצונו של הקב"ה יכול להשתנות??

2. אנו יכולים לשנות את רצונו של הקב"ה עקב תפילותנו?


תשובה:

לא. אבל הקב"ה רוצה לתת למי שראוי ולא לתת למי שאינו ראוי. על ידי תפילתי אני הופך לראוי ומקבל מבלי שהשתנה רצונו של הקב"ה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)