פירוש אגדות חז"ל, פירושי מוהר"ן והרב קוק

י"ד בשבט תשס"ט

שאלה:

בשעורים על ליקוטי מוהר"ן הרב לימד את פרושו של ר' נחמן לאגדה מאגדות רבב"ח על הצפרדע. הפרוש של ר' נחמן עסק במוסיקה ואילו הפרוש של הרב קוק במאמרי ראי"ה לאותה אגדה על מידת החסד. מתקבל הרושם שכל רב היה לו נושא והוא חיפש אסמכתא בדברי חז"ל לרעיון שלו. והכי קל לקחת אגדה סתומה דוגמת אגדות רבב"ח ולהלביש עליה כל פרוש שרוצים.

זה קצת דומה למדרשי חז"ל שמלבישים אותם על פסוקים מהתורה.

איך זה מסתדר עם המאמר של הרמח"ל על אגדות חז"ל בו הוא טורח להסביר כי אגדות חז"ל הם מסרים מוצפנים שרק למי שיש את המפתחות לצפנים יודע מה נמסר בהם? ופה נראה כי גם לרב קוק וגם לר' נחמן אין המפתחות, כי כל אחד מהם מפענח את הצפנים בצורה שונה.

האם הרב יוכל להסביר לראות את הפרשנויות השונות בדברי חז"ל כמו בדוגמא שלנו אגדות רבב"ח?


תשובה:

מאחר ואין לנו מסורת לגבי הפירוש האמיתי של אגדות רבב"ח כל אחד אמר מה שנראה לו על פי תורתו הכוללת ורוח קודשו.