מדוע העולם נברא בשבעה ימים?

י"ד בשבט תשס"ט

שאלה:

מדוע נברא העולם דווקא בשבעה ימים? מדוע לא בשמונה או בעשרה?


תשובה:

שבעה הוא המספר של הרויה. שישה כיוונים ומרכז.