מדוע לא מופיע חנוכה במשנה?

כ"ו בטבת תשס"ט

שאלה:

מדוע לדעת הרב לא מופיע חנוכה במשנה?


תשובה:

חנוכה מוזכר בששה מקומות במשנה. תחת שלטון רומא אי אפשר היה להאריך בעניין, שיש בו ריח מרידה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)