רס"ג על יהדות ומוסר

כ"ו בטבת תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

שמעתי שיעור של הרב בו הרב עסק בשאלה האם דבר הוא מוסרי משום שה' ציווה או להפך. הרב הביא את דעתו של רס"ג (אם אני זוכר נכון) שכתב שאדם אחד פעם אמר לו שדבר הוא מוסרי אם ה' ציווה ואז רס"ג אמר שהוא טיפש (או משהו כזה??).

אודה לרב אם יפנה אותי למקור המדויק שכן הוא נצרך לי כרגע מאוד וגם ברצוני לעיין בו. אמונות ודעות, מאמר ג, פ"ח, עמ' קלז, במהדורת ר"י קאפח: "עד שהוכרח לומר כי הרחקת השקר ואהבת האמת אינן מדרך השכל, ואינן אלא מצד הציווי והאזהרה, וכך מניעת הרצח והניאוף והגניבה וכל הדומה להם. וכאשר יצא לדברים אלו נפטרנו מרחו וחדלנו לדבר עמו".

כמו כן ברצוני לדעת אם הבנתי נכון את דברי הרב בקשר ליחס שבין היהדות למוסר שאין היהדות מקור למוסר או מנוגדת לו אלא עוזרת בהכוונה בעת דילמה מוסרית. היהדות מוסיפה על גבי המוסריות את מידת הקדושה המושגת על ידי הדבקות במצוות הבורא.