מצוות שנעשות לא מתוך אמונה בה'

י"ז בסיון תשס"ו

שאלה:

האם ישנו ערך לקיום מצוות כגון: כיבוד הורים, משא ומתן ביושר וכיוצא באלו אם הן נעשות שלא מתוך ציווי ה' או אמונה בו, אלא מתוך נשמתו הפנימית של האדם. משפחתי חילונית מאד ואינה מאמינה בה' אך האם ישנה אחרית טובה לחיים בהגינות שלא מתוך אמונה בה', שהרי זוהי כפירה בעיקר הראשון מתוך 13 העיקרים של הרמב"ם?


תשובה:

כל מעשה טוב מקרב את האדם אל ה' והוא נובע מנשמתו גם אם לא מודע לכך לגבי כפירה בעיקר הראשון , אין ללמוד ממה שאדם מצהיר על מה שקורה אצלו באמת. רוב בני אדם אינם מבינים מה שהם מדברים בנוגע לאלהים , בין דתיים בין חילוניים . כך שאין ראיה כלל שבני משפחתך כופרים . הם פשוט לא מבינים בנושא.