הלל, ראש חודש, סוכות

ב' בטבת תשס"ט

שאלה:

בשיעורך על התפילה (4 במספר- א' שפתי תפתח...) אמרת שהלל הוא על מאורע שקורה בהווה עם ייחוס לעתיד (בניסוח שונה). רציתי לדעת מה המאורע העתידי של סוכות ושל ראשי חודשים.


תשובה:

בתשרי עתידים להיגאל (ראש השנה יא, א). ראש חודש "שאף הם עתידים להתחדש כמותה".