מדוע נס פח השמן אינו מוזכר אצל פלביוס?

ז' בכסלו תשס"ט


שאלה:

מדוע נס פח השמן אינו מוזכר כלל בספרו של ההסטוריון יוספוס פלביוס קדמוניות היהודים?


תשובה:

מוזכר שנקרא "חג האורות" ללא טעם ברור. ועיין בספרי "זית רענן" בפרק "חירות ואור".

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)