שאלה בספר שערי אורה

כ"ט בחשון תשס"ט


שאלה:

ספר שערי אורה, כותב המחבר בשער ג'-ד' (בעמוד 68 בהוצאה המקובלת) שסוד הכריעה ב"מודים" הוא בנצח והוד, אך לא מפרט, ולא הצלחתי להבין מדוע.


תשובה:

נצח והוד הם הברכים, ולכן הכריעה מיוחסת אליהם.