אלול תשס"ח, חיפה, 30 דק'. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (5MB, MP3).