העם הרחמן ביותר בסמוך לעם האכזרי ביותר

ט' בחשון תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

1. שמעתי אותך שואל באחד השיעורים למה הקב"ה שם אותנו, העם הרחמן ביותר דוקא בסמוך לעם האכזרי ביותר. אשמח לקבל כיוון מחשבה. עם ישראל צריך לבטא את המוסר היותר עליון. משום כך חלק מהמשימה שלו היא לברר כיצד לנהוג עם מי שאין זו משימתו.

2. אינני מצליח להבין איך אני אמור לרצות בטובתם ובגאולתם של עם כה אכזרי? בצלם אלוהים עשה את האדם. האם גם הם יעלו למקדש ביום מן הימים? יתכן. איפה מקומם במהלך הזה? זה יתברר כדרך שהתבררו היחסים של אברהם והגר ויצחק וישמעאל.