קדיש - שאלות כלליות

ח' בחשון תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

שמעתי שיעור בנושא הקדיש, מפרופסור דתי, ירא שמים. היה מעניין. הוא העלה מספר שאלות בנושא הקדיש, ונתן להם תשובה היסטורית. הוא אף ציין שזו רק תשובה היסטורית, והוא עונה עליה כפרופסור ולא כרב.

אשמח לדעת את הסיבות הפנימיות יותר לשאלות אלו:

א. מדוע הקדיש בארמית? (ומדווע חלק בעברית, כגון "וחיים טובים עלינו... עשה שלום...") המהר"ל אומר שהארמית היא שפת הפנימיות. הקדיש עולה עד העולם העליון.

ב. מדוע תפילת הקדיש משמשת בכלכך הרבה פונקציות (חצי קדיש, קדיש שלם, דרבנן, אבילות, סיום מסכת וכו'). כל דבר שהוא סיום. הצפיה לעתיד.

ג. מדוע הקדיש מדבר על ה', אך לא מזכיר אותו במפורש, אלא רק "שמיה רבה" וכד'? כי המדרגה העליונה נסתרת.

ד. מדוע נותנים הוראה לשומעים לומר אמן: "ואמרו אמן!". זה לא נמצא באף ברכה או תפילה אחרת. זה נמצא בהרבה תפילות.