מעמד הר סיני, אמיתות מתן תורה מן השמיים

ט"ו, י"ז בשבט תשס"ח, ו', כ"ג בחשון, י"ט, כ' בטבת תשס"ט, י"ז בניסן תש"ע, כ"ו בטבת, כ"ז בסיון תשע"א, ג' באייר, י' באדר א' תשע"ד, כ"ה באב תשע"ד, י"א בכסלו, ב' בניסן תשע"השאלה 1:

בשיעור "תורה מן השמים" הרב הזכיר שבני ישראל האמינו רק כאשר שמעו את ה' עצמו, וכיצד הם ידעו שזה לא כישוף?

תשובה 1:

עצם העובדה שהם עד עתה חשדו בכישוף ולכן לא האמינו אמונה שלימה במשה עד אותה שעה ושמאותה שעה נקבעה הודאות בלבם, הוא הראיה לכך שהנבואה נושאת עמה את תעודת ודאיותה, כך שגם אם אנו היינו שם היינו משתכנעים.שאלה 2:

אודה לרב אם ייעץ לי בשניים:

1. אני מרגיש שאני נלחם בעצמי בעניין האמונה ביציאת מצרים ומעמד הר סיני. בשכל, למרות ההוכחות הרבות שקראתי, מסרב להשלים במאזה אחוז עם התגלויות ברמה כזאת ומעמד בו דיבר הקב"ה ונתן מצוות.

האזנתי לשיעורייך בספר הכוזרי הקשורים לאמיתות הסטוריות והם הרגיעו אותי אולם אני חש שעדיין מקנן בי ספק מרגיז, וללא אמונה מוחלטת במאורעות הנ"ל לא ניתן לקבל בשלמות את המצוות.

האם הרב יכול לסייע לי בעיצה כיצד להתגבר על הספק? (אינני יודע כיצד הדבר אצל אחרים, אבל האם ידוע לרב מסינונו אם הדבר כך גם אצל אנשים אחרים? גם דתיים? האם זו ההתמודדות שלנו בעניין האמונה?).

2. בהמשך לתשובות שאני מחפש והחומר שאני קורא נתקלתי בדעה שאומרת כי הרמב"ם סובר שכל התורה זה משל, ההתגלות בהר סיני לא היתה אלא שכלית (כלומר כל המעמד היה משל לדבר שכלי). אמנם ברור לי כי קטונו מלפרש ולרדת לעומק דעתו של הרמב"ם, אבל תאוריה זו מפריכה בעצם את מעמד הר סיני אולם לא מוציאה אותה מאפשרות נבואית, ועל כן קשה לתקוף את הטוען לה.

תשובה 2:

1. התנגדותך היא ביטוי לזרות שחשה הנפש מול רעיון ההתגלות. זה ראיה לאמיתות הסיפור, שהרי אין נטיה באדם להמציא סוג כזה של סיפור. להרחבה שמע את הקלטת שלי "תורה מן השמים" של מכון מאיר.

2. הרמב"ם בונה את ודאות הנבואה על יסוד מעמד הר סיני הן בהלכות יסודי התורה והן באיגרת תימן. בודאי אין הוא סובר שהתורה משל אלא שהוא נותן תוכן שכלי להתגלות עבור אנשי המעלה שנכחו שם מלבד ההופעה הנבואית שנגעה לכל העם, אם להאמין לדברי עצמו במספר מקומות במורה הנבוכים. כל הנטיה האקדמית לראות ברמב"ם שקרן אינה לכבודו ולא לכבודם.שאלה 3:

א. למה לא סברו בני ישראל שמעמד הר סיני הוא בבחינת מעשה תעתועים או מעשי לחש מצידו של משה? מהי ההוכחה שההתגלות אינה מעשה ידי משה אלא התגלות אמת של האל לעם ישראל? (הרי שעד התגלות ה' יתברך במעמד זה בני ישראל סברו שעשרת המכות וקריעת ים סוף נעשו ע"י משה באמצעות כוחות קסם).

ב. מדוע ה' לא אמר במפורש במעמד זה שמשה הוא עבדו? (האם תשובה לזו מצויה בפסוק: "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים..."?).

תשובה 3:

א. אדרבה, אם ציבור שסבור שניסי ים סוף אינם אמינים בכ"ז מקבל שה' דיבר עמו, זו ראיה שאפילו עבור מחשבה ביקורתית ביותר נשאה ההתגלות בקרבה את הודאות שאכן ה' הוא המדבר.

ב. שמע את השיעור שלי על תורה מן השמים.שאלה 4:

בהתייחסו אל מעמד הר סיני והוכחת אמיתותו אמר הרב במספר שיעורים שלא ייתכן להמציא סיפור שלא ניתן להעלות על הדעת , ונתן כמשל את הסיפור על מנדל והיפני. וכיוון שהתגלות הבורא לאומה היא דבר שלא ניתן להעלות על הדעת הרי זו הוכחה שמי שאכן טוען לכך בודאי דובר אמת. ע"כ דברי הרב כפי הבנתי הדלה.

את הנחת היסוד שהתגלות הבורא לאומה היא דבר שאיננו ניתן להעלות על הדעת קשה לי לקבל.

1. העם שיצא ממצרים נשא איתו מסורת של התגלות האלוה לנבראים, החל מאדם הראשון ועד יעקב אבינו, וקשה לומר שמסורת זו נשכחה מהם. ואם כך אע"פ שבהתגלות האלוה לאומה שלמה יש חידוש מסויים, עדיין אין לומר שזה לא ניתן להעלות על הדעת, מה לי התגלות ליחידים ומה לי לרבים?

2. בשיעור של הרב על פרשת וירא בהסבר הפסוק "ותצחק שרה בקרבה..." הסביר הרב שלשרה מותר היה לכפור במציאות הנס כיוון שעד אליה לא התרחשו ניסים בעולם, ולשאלות של תלמידים בענין התגלות האלוה לבני אדם - האם אין זה נס השיב שלא - הוסיף שזה אפילו מתבקש שמי שברא את העולם לא יזניח אותו אלא יתגלה לנבראים. יוצא אם כך שהתגלות האלוה לא רק שהיא דבר שניתן להעלות אותו על הדעת אלא אפילו ציפייה מובנית בעצם תודעת האדם כנברא ושוב קשה - כיצד אם כן ניתן לומר שהתגלות האלוה לאומה היא לא ניתנת להעלות על הדעת?

תשובה 4:

1. ההבדל הוא באופיה של ההתגלות. מאחר והנבואה לא כללה הוראה מעשית לזולת הנביא, ניתן היה להבין שאין הנבואה כי אם השראה או השגה של המתנבא ולא גילוי רצון.

2. אמירתנו שההתגלות מתבקשת, הוא רעיון שחדר להכרתנו אחרי ההתגלות לאורך ההיסטוריה.שאלה 5:

עדיין אינני מבין את ההבדל הגדול בין שתי סוגי הנבואות, וכיצד הבדל זה הופך את ההתגלות במעמד הר סיני למשהו שאי אפשר להעלות על הדעת? הרי אם עבר במסורת שאלוהים מדבר עם בני אדם, ומבטיח להם הבטחות ומצווה ציווים, סוף סוף בעומק התודעה של כל אחד ממקבלי המסורת נמצאת האפשרות להתגלות אלוהית . וגם אם יש הבדל, עד כמה תהומי הוא יכול להיות?

תשובה 5:

ההבדל התהומי הוא בהנחה שיש לאלוה רצון.שאלה 6:

1. שמעתי את שיעורך תורה מן השמים ורציתי לשאול למה לא הגיוני שבא מישהו וכתב את התורה ושכנע כמה אנשים שלאבות שלהם הייתה התגלות בהר סיני והם העבירו הלאה הלאה עד שנוצר עם שלם שמאמין בזה.

2. כיצד הארועי שנחקק בזיכרון האומה כמכונן הוא מעמד הר סיני? שהרי אמרת בשיעורך שאם תשאל יהודי מי אתה הוא יגיד זה שיש לו תנ"ך ולא דוקא זה שקיבל את התורה מהר סיני?

תשובה 6:

1. כי היתה להם הסטוריה לאומית אלטרנטיבית משלהם, וזו אינה בנמצא.

2. והתנ"ך בנוי בתוכנו על ההתגלות בהר סיני.שאלה 7:

1. אמרת בשיעורך שכל סיפור על מאורע יסוד בזהות לאומית הוא אמת ע"י כך שמרגישים אותו גם אם אני אדם ממאדים שמגיע עכשיו אל העם. כלומר אני ארגיש שהוא קרה דרך הסיפורים והתחושות של האנשים. למה מעמד הר סיני הוא כזה?

2. האם זו ההוכחה היחידה לאמיתות המעמד?

3. האם כל יהודי שלא מכיר את ההוכחה הזאת לא באמת מאמין בתורה מן השמים?

תשובה 7:

1. כי הוא טראומת יסוד של הזהות היהודית.

2. זו הוכחה לא רעה.

3. לא.שאלה ותשובה 8 (תושבת הרב מודגשת):

1. כל ההבנות שלנו הנם לא מוכחות כמו שדקרט כבר אמר ואי אפשר להוכיח שאנו לא חיים באשליה... האם אפשר לקבל הסבר איך אנחנו פותרים את השאלה הזו באופן רציני ולא רק "אני מרגיש שאני חי או אני חושב משמע אני קיים" (כי לפי דעתי זה לא כל כך מספק, כמו כן האמירה שהכל יחסי ומבחינתי ההבנות שלי נכונות)? אולי אין חס וחלילה מציאות אלוקית על פי האמת... אני בהחלט מקבל את האפשרות שאנו חיים באשליה, כגון האפשרות שאנו דמויות בחלומו של הקב"ה. ומה בכך?

2. "ההוכחה" לכך שאי אפשר לזייף מעמד הר סיני לא מספיק ברורה ומוחלטת שהרי תמיד יכול להיות גרעין מסוים של תורה ועל גביו להוסיף... או קבוצה מסוימת שפיברקה בהסכמה של הקבוצה מסמך מסוים ואט אט גדלה לה... אשמח אם הרב יסביר לי טיפה יותר על ההוכחה הזו ואם היא בכלל הוכחה או סבירות יחסית גבוה לאמיתת התורה ואין שום הוכחה מוחלטת לתורה... עיין בחוברת שלי "שורשי החיים" במאמר "תורה מן השמים".

3. מהו העיקר השמיני שתורה משמים? הרי יש לכוארה מחלוקת בגמרא על 8 פסוקים אחרונים וכן ספר דברים משה מפי עצמו אמרו. מה צריך להאמין בדיוק? ואיך ליישב את המקורות הללו (לכאורה התירוצים שראיתי די דחוקים ומסבירים יותר עומק מאשר פשט, כמו כן כייצד נכתבים כאלו דברים שעלולים בקלות לגרום לאדם להבין דבר מוטעה ובמיוחד שזה תלוי בעיקרי אמונה?) זו מחלוקת בין התנאים וגם בין הראשונים לגבי מה כלול בעיקר השמיני. כמו כן אדם שמאמין בתורה משמים אבל שמשה כתב אותה לא כסופר המעתיק האם הוא נחשב כופר כפשטות המשנה בסנהרדין? כן, אם הכוונה שאינה מן השמים.שאלה ותשובה 9 (תשובת הרב מודגשת):

שמעתי את שיעורך "תורה מן השמים" על מעמד הר סיני ורציתי לשאול מספר שאלות:

1. איך אנו יודעים שכל התורה היא אמת? עיין חוברתי "שורשי החיים" . אולי ה' שלח את משה רבינו להוציא את עם ישראל ממצרים ולתת להם את התורה - רק עשרת הדברות, ומשה "רכב" על זה ונתן להם פילוסופיה שהוא המציא (שאר תרי"ג המצוות), בטענה שה' אמר לו אותם? א. עשרת הדברות כוללות את תרי"ג מצוות. ב. ה' לא היה נותן לרשע להשתלט על תורתו.

2. מדוע סיפור מייסד זהות לאומית שקדם להקמת אותו לאום, הוא מפוקפק? כי אין עליו עדות בבתור רושם באופי האומה.

3. אם אי אפשר לייסד זהות לאומית על מאורעות שלא היו כלומר אי אפשר לקחת קבוצת אנשים ולספר להם היסטוריה עליהם שהם לא עברו אותה, אז מדוע ההיסטוריונים (החילונים) לא מכירים במעמד הר סיני? בגלל שהם חילונים.

4. האם הראיה של מעמד הר סיני לאמיתות התורה היא ראיה שלא יוכלו אף פעם לדחותה? כנראה.שאלה 10:

ישנו טיעון כי ישנה עוד "מסורת" שמזכירה את התגלות הר סיני . העניין מוזכר ב"שירת היוואתה" שהכותבים מתארים אותו כאפוס אינדיאני (למרות שנכתב ב1855).

מתואר כי בפרק הראשון 'מקטרת השלום'. שם מופיע הרוח הגדולה, אדון הארץ ומושלה, גיטשי מניטו (Gitche Manitu) רב הכוח, בורא השבטים ואדון העמים ומכנס את כל שבטי האינדיאנים תחת ההר המקודש לו להשמיע להם נאום של שלום ואחווה. המעמד רב פאר ומרשים לא פחות ממעמד הר סיני מבחינת האפקטים הויזואלים שלו: ההר רועד ועולה בלהבה, מעקבותיו של האל פורץ נהר אדיר ולבסוף הוא עולה השמימה לעיני לוחמי כל השבטים.

שאלתי כיצד עולה עניין אם כך שמעמד הר סיני הוא סיפור שאינו ניתן להמצאה? האם אין הסיפורים דומים?

תשובה 10:

סיפורי התנ"ך נודעו אצל האינדיאנים כבר עם בוא האירופאים במאה ה-16, שנים רבות לפני פירסום הסיפור.שאלה 11:

שמעתי את שיעורך לגבי אמיתות התגלות הבורא בסיני. מצאתי באתר דעת "אמת" דברים הסותרים את דבריך ואני מצטט:

"שלום רב.

הטענה כאילו "אי אפשר להמציא התגלות בפני המונים" היא טענה בעייתית מהרבה בחינות, אבל הבעיה העיקרית מתעוררת אצל מי שאינו מאמין בעוד אלים רבים נוספים, כיוון שלמעשה ישנם סיפורים רבים על אלים שהתגלו להמוני אדם. למשל כאשר אלי יוון השתתפו במלחמת טרויה לצד בני האדם.

לאחרונה יצא לי לחפש מסורות על התגלויות קבל עם ועדה במיתולוגיה של האינדיאנים בני שבט סו, ומצאתי שלוש מסורות שונות: אחד על האלה וופ שהתגלתה לעיני כל בני השבט ונתנה להם את מתנת מקטרת השלום, אחד על "הרוח הגדולה" (הבורא של האינדיאנים,ידוע גם בשם גיטשי מניטו, או ווקאן טנקה) שהתגלה לעיני כל שבטי בני האדם למרגלות מחצבת האבן האדומה, ואחד על "כוח היצירה" (עוד שם נרדף לרוח הגדולה) שברא את בני האדם ולימד אותם לדבר ואמר להם לאילו שבטים הם שייכים וכו'.

כמו כן מצאתי במקרה סיפור בריאה נוסף של שבט הפומו מאיזור קליפורניה, דומה לסיפור של שבט הסו. גם שם הבורא מדבר אל בני האדם שברא ומזהיר אותם שיתנהגו יפה או שהוא ישמיד את העולם.

יש עוד מיתולוגיות רבות שלא בדקתי, כמובן, ומי יודע כמה עוד התגלויות כאלה מועברות מדור לדור.

אז כפי שאתה בודאי מבין, טיעון המסורה של התגלות קבל עם ועדה אינו יכול לשרת את המונותאיסט, מאחר שהוא תקף באותה מידה לכל מסורה כזו ולכל אל כזה. " ע"כ.

אודה לך אם תוכל להגיב על הדברים.

תשובה 11:

כל הסיפורים מדברים על התגלות ישות אמננטית, שזה אכן יתכן לחשוב, בעוד שסיפור ההתגלות של הטרנסנדנטיות אינו עולה בדעת האדם ואף דחוי על ידי הרגש הטבעי.שאלה 12:

לאחרונה שמעתי כמה משיעוריך על מעמד הר-סיני, וברצוני לשאול כמה שאלות:

מקובלת עליי טענתך שמאורע שעם מדווח עליו הוא בחזקת אמיתי כל עוד ודאי לנו כי העם היה מגובש כעם בעת המאורעות. כמובן, משפט זה נכון רק לגבי הסיפור באופן כללי, ולא לגבי כל פרט בו - כך למשל אנו מקבלים את סיפור מלחמת טרויה כסיפור אמיתי, אך לא את כל האלים והטיטאנים המעורבים בו.

1. מנין לנו שעם ישראל היה עם מגובש בעת מעמד הר-סיני? הרי המקור היחיד לזה הוא המקרא, האין פה טיעון מעגלי?

2. האין האל ה"מדבר מתוך האש" בגדר הרחבה והגזמה בסגנון סופרי העת העתיקה?

תשובה 12:

1. הסיפור עצמו מתייחס לעידן שבו האומה היתה קיימת, וזה מה שקובע את אמיתתו.

עיין גם בספר "יציאת מצרים מציאות או דמיון?" הוצאת שוקן, בחלק הדן ב"כתובת ישראל".

2. אני מקבל שמלחמת טרויה כללה גם הופעות אלוהיות, שאותן פירשו היוונים כאלילי המיתולוגיה. כך שאין בסגנון העתיק משום הגזמה.שאלה 13:

ידוע הטיעון המפורסם של ריה"ל בכוזרי, שאב אינו משקר לבנו, או באופן יותר כללי שמסורת של אומה על מאורע שאירע לאומה היא אמינה.

מסורת על מאורע היא אמינה, אבל פרטים יכולים בהחלט להיות הגזמות או בדיות. מנין לנו שסיפור הר סיני לא מבטא התפרצות הר געש/נפילת מטאור במהלך הבריחה ממצרים? האם לא יתכן שהמסורת על מחזה מדהים במהלך היציאה ממצרים השתנתה עם הדורות? עננים ואש=ויראו את אלהי ישראל=שם מקור הפולחן שבידנו.

ראיתי במאמר שלך, שהרעיון של א-ל טרסצנדנטי (לאפוקי אל הכלול בקוסמוס) המתגלה לאדם הוא זר לנפש, ולכן עדות עליו חייבת להיות אמיתית. אני לא בטוח שזה נכון. האם לא ייתכן, שבהתפתחות הדרגתית פוליתאיזם-הנותאיזם-מונותאיזם, יבוא השאמאן ויספר כי הא-ל היחיד הרוחני נגלה אליו? האם לא ייתכן, שאם הפולחן המופשט התפתח מאליו, קשרו אותו במאורע התגלות של הא-ל המופשט?

כדי שנניח התגלות א-להית כהסבר לתופעה (סיפור התגלות המונית), נצטרך להניח שההסברים האלטרנטיביים אינם סבירים כלל. האם הסבר טבעי להתפתחות סיפור מעמד הר סיני הוא כה מופרך, עד שעלינו להניח התערבות א-להית כדי להסבירו?

תשובה 13:

אין מניעה עקרונית להסביר שהתופעות שליוו את ההתגלות נעשו מכוח גורמי טבע. לא הקולות והלפידים הם ההתגלות כי אם הדיבור. אותו עם שלא נטה להתרשם ממופתי משה כן קיבל את אותנטיות הדיבור.

לא השאמאן סיפר על ההתגלות כי אם האומה ישירות שמעה.

מעולם לא קם לפני מעמד הר סיני וגם לא אחרי מעמד הר סיני במרחבים הרוחניים הרחוקים ממסורת ישראל, שום איש שיטען שהטרנסצנדנטי נגלה אליו. אחד מתלמידי בדק כ-2000 מסורות של התגלות בעניין, וקיים בזה את הציווי "שאל נא וגו'".שאלה ותשובה 14 (תשובת הרב מודגשת):

אמרת שאי אפשר להמציא כל דבר, ואי אפשר לבסס זהות לאומית ולהמציא זהות לאומית סתם. אני לא מצליח להבין את הנקודה - זה פשוט לא נקלט לי. אני אנסה להסביר איפה אני מתקשה.

1. אפשר להגדיר מה זה זהות לאומית או לפשט יותר את המושג הזה?  זהות לאומית היא תודעה קולקטיבית שהיא פרי המציאות ולא פרי החלטה מודעת, הקושרת בין אנשים בעלי אופי של משפחה מורחבת. 

2. ניקח לדוגמה את בני שבת הסו באמריקה, הייתה להם התגלות המונית, העם היה אז קיים ונתגבשה להם זהות לאומית של העם שהאל שלו הוא וואקן, למה זה לא יכול להיות?  זה יכול להיות.

3. למה אי אפשר שסיפור שהיה פעם כסיפור אגדה בעם, ועם השנים הוא נשרש ואנשים חשבו שהו באמת קרה ושאבותיהם באמת חוו את האגדה?  כי זה סיפור המתייחס לעידן שבו היתה האומה קיימת, ולא ניתן להמציא חויית יסוד של זהות לאומית.שאלה 15:

התרשמתי והשתכנעתי מההוכחה המקורית של הרב לאמינותה של תורה מן השמים, אולם חברי הקשה לי עליה שייתכן שאת התורה המציא איש גאון או משוגע באופן חד - פעמי, דבר שמסביר למה לא מצינו מסורות דומות בתרבויות אחרות ומחליף את ההסבר שהתורה היא דבר זר לנפש,ההנחה שעליה מתבססת ההוכחה. כלומר, ההוכחה של הרב מניחה שהתורה זרה לנפש, דבר שניתן לפקפק בו למרות המסורות של שאר הדתות.

תשובה 15:

זה היה אפשרי אם התוכן של התורה לא היה סיפור תולדותיו של השומע.שאלה 16:

מצאתי את הסרטון הבא [...] שטוען שיש עוד הרבה דתות בעולם שטוענות שהאל התגלה בפני כל העם, והם מעבירים את זה עד היום מאב לבן. זה סותר את הטענה שמעמד הר סיני היה יוצא דופן.

תשובה 16:

כל הדתות המדברות על התגלות מדברות על אלוהות אמננטית, כלומר פנימית לבריאה, ולא על אלוהות טרנסצנדנטית, כלומר חיצונית לבריאה, מלבד היהדות. עיין מאמרי "תורה מן השמים" בספר "קדושה וטבע" או בסוף כרך א של פירושי על הכוזרי.