ללמוד בישיבה תיכונית או בישיבה קטנה?

י"א בסיון תשס"ו

שאלה:

האם יש עניין ללמוד בישיבה תיכונית או שמא עדיף ללמוד בישיבה קטנה?


תשובה:

יש ערך ללמוד גם קודש וגם חול. לא רק כדי להיות מוכשר למלחמת החיים אלא גם כדי לפגוש את ה' בכל. ועם כל זאת יש לבחון את המוסד לגופו, אם האוירה בו חיובית או לא. וזה יכול להיות מכריע גם אם תכנית הלימודים דורשת השלמה.