האם הסבל שעם ישראל עבר במהלך ההיסטוריה היה הכרחי?

ל' בתשרי תשס"ט

שאלה:

האם כל הסבל שעם ישראל עבר במהלך ההיסטוריה היה הכרחי (פוגרומים, שואה, חורבן וכו')? מה זה נתן לנו כל התהליך הזה? האם לא עדיף "לא מדבשך ולא מעוקצך"?


תשובה:

הסבל אינו הכרחי אבל בהחלט אופציה אפשרית. עם ישראל איננו פועל מתוך כדאיות אלא מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא. "לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד".

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)