מדוע עבד כנעני הופך לגר לאחר שיחרורו?

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

מדוע עבד כנעני הופך לגר לאחר שיחרורו בניגוד לסתם עבד?


תשובה:

עבד כנעני הוא כינוי לכל עבד לא יהודי גם אם אינו כנעני. הוא מתגייר כי גם בתקופת עבדותו הוא חייב במצוות כאשה, כך שלא יתכן שיסוג ממדרגתו.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)