מצוות שבין אדם לעצמו

כ"ד בתשרי תשס"ט

שאלה:

מה הכוונה מצוות שבין אדם לעצמו??


תשובה:

למשל "לא תחמוד".