אמירת סליחות ביחיד

י"ח באלול תשס"ח

שאלה:

1. אשתי מדריכה בכפר נוער ומתוקף תפקידה היא צריכה להיות עם החניכות שלה בבית הכנסת בתפילת שחרית, כך שלרוב אני מתפלל יחיד בבית. ברוב סידורי הסליחות מופיע שאת הסליחות הנאמרות בארמית אין לומר ביחיד, ואילו במחזור של הרב אליהו שליט"א הוא כותב שצריך להשתדל לאומרם בציבור אך יש לאומרם בכל מקרה. מהי עמדתו של הרב לגבי העניין?

2. בפעמים שאני כן מגיע לסליחות בכפר יש לי בעיה אישית עם מה שקורה שם - קיצרו הזמן ומתעכבים על פיוט יחסית ארוך שברוב המקומות לא אומרים בכלל. כתוצאה מכך מדלגים על הקטעים שבארמית, שני ה"אבינו מלכנו", ו- "אם אפס רובע הקן". האם עדיף לומר את נוסח הסליחות בשלימות ביחיד, או מקוטע ברבים?


תשובה:

1. לדלג על הארמית.

2. מקוטע ברבים עדיף.