חדש!!

יצא לאור הספר הספר החדש של הרב - "350 מילה" (על פרשות שבוע, הפטרות ועוד)

הזמנות: contact.ourim@gmail.com , 0505556775

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)