יצא לאור הספר הספר החדש של הרב:

"מקדם לעין"

(עיונים בפרק "חלק" של מסכת סנהדרין, 2 כרכים).

הזמנות:

החנות של עמותת "אורים"