התורה שבכתב והמסורת

כ"ד באב תשס"ח

שאלה:

1) למה התורה כתובה בצורה כך שלא ניתן לדעת איזה חלק בה הוא מציאות אמיתית ואיזה חלק הוא חלום (למשל החלום של מאבק יעקב עם המלאך, או ביקור שלושת האנשים את אברהם)?

2) למה אין מסורת בנושא? (עובדה שיש מחלוקת).

3) האם יש חלקים בתורה שעליהם יש מסורת להבנתם ללא מחלוקת?


תשובה:

1) כדי שתיווצרנה השיטות השונות, שכולן דא"ח גם אם במציאות היתה רק אופציה אחת. 2) כנ"ל. 3) לדעת הרמב"ם כן, בכל מה שנוגע להלכה. אך אין זו דעת ריה"ל.