השכינה נמצאת במערב - פירוש

י"ט באב תשס"ח

שאלה:

כיצד ניתן לפרש את דברי הגמרא בחגיגה (הנרמזים גם במדרשים שונים) האומרת שהשכינה נמצאת במערב? (ומכאן נגזרות גם השלכות הלכתיות!)


תשובה:

השקיעה של הכוכבים במערב מעוררת את הנפש להכרה שהמציאות תלויה בבורא וזה עצמו דעת אלוהים המשרה שכינה בנפש האדם. ועיין חידושי אגדות למהר"ל על הסוגיה הזאת בבבא בתרא.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)