שמואל הנביא ושאול המלך

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

1)ספר שמואל א',ט': לפי הפשט נראה שלכתחילה שאול יותר ראוי מדוד למלוך על ישראל. מה היה קורה לו לא היה חוטא?

2) אם שמואל התפרסם מדן ועד באר שבע, כיצד זה ששאול לא מכיר ו/או שמע עליו, עד שנערו סיפר לו?


תשובה:

1) עיין רמב"ן על "לא יסור שבט מיהודה".

2) מאיפה ידע נערו? אין זה אלא שלא ידע שאול את מקום שמואל.