מה זה אומר ש"האלוהות מצויה בכל" לפי הרב קוק?

י"ח בתמוז תשס"ח

שאלה:

מה ההבדל בין החסידות לרב קוק בנוגע לנקודה שרואים אלוקות בכל דבר? הבעש"ט אומר את הנין של שויתי ההשתוות... האם זה כמו מה שאמר הרב קוק - שבכל דבר בעצמו הוא קדוש?


תשובה:

לפי הרב קוק האמירה שהאלוהות מצויה בכל היא רק פן אחד של ההשקפה האמיתית והיא תוכן פנימי המחיה את ההשקפה המבדילה את העולם מהאלוהות. אורות הקדש חלק ב האחדות הכוללת.