סוגים ומדרגות של נבואה

כ"ו בסיון תשס"ח, כ"ט בתשרי תשס"ט

שאלה 1:

יש בתורה 2 סוגים של נבואה - בחלום או במראה.

1. האם לפי הרמב"ם גם נבואה במראה היא קשורה לכח המדמה?

2.האם בנבואה במראה (בהקיץ) הנביא נמצא בהקיץ ממש או שהוא גם נמצא בתרדמה ובביטול חושים והזדעזעות אברים?


תשובה 1:

1. כן.

2. לא בהקיץ ממש (הל' יסוה"ת).שאלה 2:

הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ז,ב) כותב שבנבואה יש מדרגות מדרגות - והרי הנבואה היא דיבור ה' לאדם. א"כ איזה מדרגות יש כאן (חוץ מההדלים שבין משה לשאר הנביאים)?


תשובה 2:

עי' סוף ח"ב במו"נ שמבאר את המדרגות.