בני ישראל במדבר, מלחמה וחטא העגל

כ"ו בסיון תשס"ח

שאלה:

בשיעור של הרב שרקי "פתיחה לספר במדבר , מבנה הספר וספירת בני ישראל" בדקה 48 בערך הוא מביא מספר אורות פסקה שבה נאמר שבנ"י ללא חטא העגל לא היו צריכים להלחם.

רציתי לשאול ,אם כך , אז למה נאמר בתחילת פרשת בשלח " ... פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה"? למה הם היו צריכים לעשות סיבוב במדבר, להלחם בעמלק, וכו' כשבעצם יכלו להגיע במהירות לא"י ללא מלחמה?


תשובה:

אמנם לא היו נדרשים לעשות מלחמה, אבל שנות העבדות עשו אותם רכי לבב ולא היו מסוגלים להעלות על דעתם מפגש עם הפלישתים כי הם לא ידעו את דברי הרב קוק. זו עדות על חולשה בתודעת עצמם שהביאה בסופו של דבר לחטא העגל.