איך הקב"ה הציע את התורה לעמים אחרים?

כ"ז בניסן תשס"ח

שאלה:

רציתי לשאול אם התורה נבראה מראש והאבות וישראל היו במחשבה להבראות איך יתכן שהקב"ה הציע את התורה לעמים אחרים? הקב"ה בחר בנו מכל העמים ועוד לפני מתן התורה עשה לנו נסים והיה לצדנו, וכאן גם באה השאלה אם הכל ידוע מראש וכתוב, איך הקב"ה שואל אם נרצה בתורה ועוד נותן לנו את הבחירה? איפה הבחירה פה?


תשובה:

התורה קדמה לעולם בתור המבנה הפנימי של העולם אך לא בהופעתה ההיסטורית כפי שהיא לפנינו, התלויה בנסיבות הסטוריות. ההצעה לאומות האחרות היא אמירה של המדרש דרך משל המסבירה מדוע אין התורה מתאימה לאומות כי גם אם היתה התורה מוצעת להם היו דוחים אותה.