"נצח ישראל" על עולם הזה ועולם הבא

כ"ד בניסן תשס"ח

שאלה 1:

המהר"ל בנצח פרק ט"ו מסביר שאין לשאול למה עמ"י מצוי בצרות בילתי פוסקות בעולם הזה שכן מקומינו הוא בעולם הבא ולא בעוה"ז. אך קשה לי שכן ודאי השאיפה שנזכה גם בעוה"ז ולפי המהר"ל אין לנו עניין בו?


תשובה 1:

לפי המהר"ל עולם הבא הוא מצב העוה"ז המתוקן אחרי תחה"מ כפי שכתב בדרך חיים על המשנה של כל ישראל.שאלה 2:

בהמשך לשאלתי היום בבוקר (בקשר לזה שהמהר"ל טוען שישראל לא שייכים לעוה"ז), עיינתי בדרך החיים במשנה של כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, ולכאורה משמע שם שעוה"ב אצל המהר"ל אין פירושו עוה"ז כשהוא מתוקן, שכן כל מה שמנסה המהר"ל להסביר שם הוא מדוע פירוש המילה ארץ בפס' לעולם ירשו ארץ אינו כפשוטו ארץ (=העוה"ז) אלא ארץ כמשל לניצחיות שבעוה"ב, וא"כ חזרנו לפירוש הפשוט של המושג עוה"ב?


תשובה 2:

סליחה זה במשנה של העוה"ז דומה לפרוזדור. פ"ד מי"ז (עמ' קצה) במנהדורה הרגילה.